سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

) قلمرو پژوهش

این پژوهش از نظر موضوعی در حوزه مدیریت کارآفرینی  می‌باشد.

 1-7-1) قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.

2-7-1) قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش از زمان تصویب طرح پژوهش پایان‌نامه تا نیمه اول سال 1391 در نظر گرفته شده می باشد.

زمان جمع‌آوری پرسش‌نامه خرداد ماه سال 91 می‌باشد.

3-7-1 )قلمرو موضوعی پژوهش

در پژوهش پیش رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارآمدی) و قصد کارآفرینی از مدل لینان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

8-1) روش انجام پژوهش

نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی بوده و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.

 

9-1) تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی پژوهش

1-9-1) کارآفرینی[1]: ایجاد یک کسب‌و‌کار جدید (Shook,priem&mcgee2003) که شامل فرصت‌ها، پذیرش ریسک و توانایی تبدیل ایده به واقعیت می باشد (kuratko&hodgetts2007).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9-1) خودکارآمدی کارآفرینانه[2]: باور فرد به این‌که ظرفیت و توانایی این را دارد که به‌گونه موفقیت آمیز وظایف و تأثیر‌های یک کارآفرین را اعمال کند  (Boyd&visikis1994,scherer1989)

باور این‌که فرد توانایی انجام وظیفه‌ای را دارد، و باور فرد به این‌که می‌تواند به‌گونه مفید از این مهارت‌ها برای دستیابی به هدف مورد نظر بهره گیری کند.

 

3-9-1) قصد کارآفرینی[3]: آگاهی و باور آگاهانه فردی که می‌خواهد یک کسب‌و‌کار مخاطره آمیز جدید را راه‌اندازی نموده و قصد دارد که این کار را در آینده انجام دهد (Nabi&Linan,2011).

کروگر (1994)  قصد کارآفرینانه را این‌گونه تعریف می­کند: تعهد و تصمیم برای بجای آوردن رفتاری که برای خلق یک کسب‌و‌کار کوچک ضروری می باشد.

[1] entrepreneurship

[2] Entrepreneurial self efficacy

[3] Entrepreneurial intention

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.