سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

کارآفرینی به‌عنوان عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، ثابت شده و غیر قابل انکار می باشد. با در نظر داشتن اهمیت آن اگر در کشوری به این موضوع توجه نشود، آن کشور به سوی رشد و توسعه گام برنمی‌دارد. در مورد رفتار و قصد کارآفرینی تحقیقات زیادی در حوزه‌های مختلف علمی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حوزه‌های دیگر انجام شده‌می باشد. در این تحقیقات به عوامل موثر بر قصد کارآفرینی پرداخته شده اما به متغیر خودباوری کارآفرینانه به‌عنوان یک عامل موثر بر قصد توجه چندانی نشده می باشد، پس پرداختن به این متغیر جای مطالعه و پژوهش فراوان دارد.

تحقیقات نشان می‌دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه، پیش‌بینی کننده مهم قصد کارآفرینانه می باشد (Baughn2006,krueger2000,Peterman&kennedy2003,segal et.al 2002).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باورهای مربوط به خودکارآمدی افراد را از راه‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌دهد. خودکارآمدی  به‌تدریج در اثر توسعه مهارت‌های اجتماعی، زبان‌شناسی و شناختی که حاصل تجربیات می باشد به‌وجود می‌آید (Bandura1982,gist1987:280). افراد با درجه خودکارآمدی پایین نسبت به افراد با درجه بالا بسیار متفاوت فکر و رفتار می‌کنند (Bandura1986,Eden1992:280).

به علاوه، بر اساس گزارش سال 2009 سازمان GEM، رتبه ایران در قصد کارآفرینی در میان 54 کشور 14 می‌باشد.

مطابق برنامه GEM، در ایران در سال 1387 تقریبا 37 درصد مردم قصد داشته‌اند که در سه سال آینده کسب‌و‌کاری را راه‌اندازی کنند. این شاخص در سال 1388 برابر با 28.8 درصد بوده‌می باشد که نسبت به سال قبل از آن هشت درصد کاهش یافته می باشد (Bosma & levie, 2008 , 2009). اما مجددا در سال 2010 (1389خورشیدی) به اندازه 32.72 درصد رسیده می باشد.

این آمار نشان می‌دهد که با ارتقاء سطح عوامل موثر بر قصد کارآفرینی می‌توان این رتبه را افزایش داد. پس مطالعه عوامل موثر بر قصد و اهمیت آن، ما را بر آن داشت تا به‌گونه اخص خودکارآمدی کارآفرینانه را مورد مطالعه قراردهیم.

علاوه بر موارد یاد شده، با در نظر داشتن این‌که در تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه قصد کارآفرینی به مطالعه خود کارآمدی به‌گونه اخص و شاخص‌های اندازه‌گیری آن کمتر پرداخته شده‌می باشد، نیاز می باشد که با انجام تحقیقاتی این‌چنین، جهت بهره گیری در تحقیقات آتی و مجامع علمی این متغیرها بیشتر مورد مطالعه قرار گیرند.

دانشجویانی که در این پژوهش به‌عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند، در رشته‌های مدیریت مشغول به تحصیل بوده‌اند. بنابر این نیاز آن‌ها به درک رفتار کارآفرینی و ایجاد تمایل و انگیزه جهت راه اندازه‌گیری کسب‌و‌کار می‌تواند از طریق انجام این پژوهش مرتفع گردد.

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده، لزوم انجام این پژوهش برای محقق مسلم گردید و کوشش گردید تا در این پژوهش جهت رفع نقاط ابهام در زمینه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی گامی برداشته گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1) اهداف انجام پژوهش

هدف اصلی انجام این پژوهش مطالعه تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی می‌باشد.

اهداف فرعی عبارتند از:

مطالعه تاثیر مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد محیط نوآورانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذاران بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت شناسایی هدف اصلی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت رویارویی با چالش‌های غیر‌منتظره بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

مطالعه تاثیر مهارت توسعه منابع انسانی بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.